Moralni razlog za razdvajanje države i gospodarstva

17.2.2019.
ČITATELJI OCIJENILI
4

Ljudi razumiju dobro zašto država treba biti odvojena od religije. Potpuno isti razlozi mogu se primijeniti i na gospodarske aktivnosti.
IZVOR: SEPARATE

Moralni razlog za razdvajanje države i gospodarstva

Ljudi razumiju dobro zašto država treba biti odvojena od religije. Potpuno isti razlozi mogu se primijeniti i na gospodarske aktivnosti.
IZVOR: SEPARATE

Većina Amerikanaca eksplicitno ili implicitno shvaća zašto imamo razdvojenu državu od crkve. Slažemo se da je vjera osobna stvar; da je odabir vjere, ili život bez vjere, dio naših neotuđivih individualnih prava na život, slobodu i težnju za srećom. Priznajemo da prihvaćanje vjere mora biti dobrovoljna odluka i da je vjera koja je nametnuta od strane vlade kršenje naših prava i stoga pogrešna i nemoralna.

Tu smo blizu punog, čistog, nekontroliranog, nereguliranog "tržišta" za religijske ideje. Različite denominacije i kongregacije, "prodavači vjere" konkuriraju sa svojim vjerskim "proizvodima" u tržišnoj utakmici za buduće "kupce" vjere. Dobrovoljna trgovina se odvija: kupac ulaže vrijeme i određene novčane priloge u zamjenu za dobivanje predviđenog niza smjernica kako bi unaprijedio svoj život i dao mu značenje, obrazovanje u vjeri, nova poznanstva i prijatelje koji dijele ista uvjerenja, emocionalnu podršku uvjeravanja i tako dalje.

To smatramo najprirodnijim stanjem stvari i ne želimo ga na bilo koji drugi način. Da, možda ne volimo neke od "prodavača" vjere i možemo misliti da su uključeni u lažno oglašavanje i da su njihovi "proizvodi" inferiorni. I da, možemo misliti da se neki "kupci" vjere varaju ili imaju loš ukus, ili da čak čine nemoralne izbore. Možemo pokušati uvjeriti jednu ili obje strane da promijene svoje mišljenje i dobrovoljno povuku svoj "proizvod" vjere ili izmijene svoje "potrošačke navike".

Ali na kraju prihvaćamo te "nesavršenosti tržišta", jer znamo da je alternativa - neki oblik vladine sile koja krši naša neotuđiva individualna prava da dobrovoljno izabere određenu religiju ili život bez religije - kršenje odvajanja države i crkve, nešto u čemu smo gotovo jednoglasni - pogrešno i nemoralno.

Isti moralni razlozi za razdvajanje države i religije mogu se primijeniti i na tržište proizvoda i usluga.

Ono što vi i ja proizvodimo i konzumiramo je naša osobna stvar. Naše pravo da izaberemo određeni proizvod ili uslugu, ili ne izaberemo ništa od ponuđenog, dio je naših neotuđivih individualnih prava na život, slobodu i težnju za srećom. Odluka o kupnji ili prodaji proizvoda ili usluge mora biti dobrovoljna; svaka proizvodnja ili potrošnja koja je nametnuta ili regulirana od strane vlade je kršenje naših prava i stoga pogrešna i nemoralna.

Jedini sustav koji čuva naše moralno pravo da dobrovoljno trguje proizvodima i uslugama je pun, čist, nekontroliran, nereguliran laissez-faire kapitalizam. U praksi to znači potpuno odvajanje države i gospodarstva. Vlada više nema pravo regulirati našu proizvodnju i potrošnju proizvoda i usluga nego što regulira naš izbor vjere.

Bit će vam oprošteno ako mislite da bi to većina Amerikanaca smatrala najprirodnijim stanjem stvari i da to ne bi željela na bilo koji drugi način, kao kad je riječ o njihovoj vjeri.

Ipak, kada je riječ o tržištu proizvoda i usluga, većina nas ne smatra potpuni, čisti, nekontrolirani, neregulirani laissez-faire sustav najprirodnijim stanjem. Odaberite bilo koje područje gospodarstva - zdravstvo, obrazovanje, poljoprivredu i hranu, telekomunikacije, bankarstvo, financije, umirovljenje i tako dalje - većina nas to čini na neki drugi način.

Kada ne volimo prodavatelja i mislimo da se bavi lažnim oglašavanjem ili da je njegov proizvod inferioran, pozivamo vladu da se uključi. Kad vidimo da netko ima nemoralne izbore; ne smatramo dovoljnim uvjeriti jednu ili obje strane da promijene svoje mišljenje i dobrovoljno povuku svoj proizvod ili modificiraju svoje potrošačke navike. Ne prihvaćamo takve "tržišne nesavršenosti". Ne, kada je riječ o gospodarstvu, mislimo da je za rješavanje problema potrebno zvati vladu da svojom silom prekrši osobna prava pojedinaca.

Stoga smo tražili od naših političara da se miješaju u svaki aspekt našeg ekonomskog života na način koji bismo smatrali pogrešnim i nemoralnim da je riječ u bilo kojem aspektu naše vjere. Dopustili smo im da nas oporezuju, reguliraju, kažnjavaju, prisiljavaju i prijete nam u tolikoj mjeri da bi se to isto na tržištu religije smatralo fundamentalizmom kakav se primjenjuje samo u islamskim državama.

Što objašnjava proturječne poglede na vjersku slobodu i ekonomsku slobodu? Zašto većina nas smatra nemoralnim da se vlada miješa u pitanja koja se odnose na našu vjeru, ali moralnim kad se vlada miješa u gotovo svaki aspekt našeg ekonomskog života - zdravstvo, obrazovanje, poljoprivredu i hranu, telekomunikacije, bankarstvo, financije, umirovljenje, i tako dalje?

Paradoksalno, u većini slučajeva odgovor je: vjera. Gotovo bez iznimke, Amerikanci ostvaruju svoju sebično čuvanu vjersku slobodu kako bi prakticirali vjeru koja uči žrtvu i nesebičnost kao moralni ideal. Na primjer, većina kršćana smatra da je Isus Krist žrtvovao svoj život za naše grijehe, tako da nam se može oprostiti simbol moralnog savršenstva. I većina drugih velikih vjera smatra nesebičnost u jednom ili drugom obliku moralnom vrlinom.

Moral ima veliku moć nad nama i iz dobrih razloga. Moral je neophodan za procvat ljudi. Većina nas ima želju biti dobri prema nekom moralnom standardu. Prolazimo kroz život s određenom razinom moralne ambicije, ako želite. Tražimo moralna načela po kojima živimo i nastojimo djelovati u skladu s tim načelima. Kako se život približava kraju, želimo se moći osvrnuti i zaključiti da smo živjeli dobar život, što za većinu nas podrazumijeva da smo živjeli moralni život.

Ako nas vjera uči da su nesebičnost i žrtvovanje moralni ideali, onda ćemo to pokušati prakticirati. Problem je u tome što nas prakticiranje moralnosti nesebičnosti i žrtvovanja razoružava protiv onih koji žele upotrijebiti vladinu silu za institucionalizaciju takve prakse u cijelom društvu. Uostalom, kažu, ako pristanemo na moralnost nesebičnosti i žrtve, koji je bolji način nego da nam vlada pomogne da ispunimo naše moralne ambicije? Glasovanje za univerzalnu zdravstvenu zaštitu, za bonove za hranu, za socijalnu sigurnost, za vladino obrazovanje, glasovanje je da nam pomogne živjeti prema našim moralnim idealima. Tu je porez, uredba u ime pomaganja potrebitima, manje sretnima, starijima, našoj djeci.

Zašto ne bismo bili spremni žrtvovati neka od naših individualnih prava na život, slobodu i težnju za srećom? Moglo bi nam nauditi, moglo bi nas spriječiti da ispunimo vlastite, sebične ambicije, možemo iskusiti trenutak oklijevanja, ali tko može prigovoriti ako je nesebičnost moralni standard?

Ovo smatram tužnim stanjem stvari. Prihvaćamo drugačiji kodeks morala, moralnost racionalnog vlastitog interesa. Smatramo da imate pravo sebično čuvati svoju ekonomsku slobodu jer sebično štitite svoju vjersku slobodu.

Jedino kada budete u stanju s moralnom sigurnošću tvrditi da su vaši plodovi vaši da biste ih zadržali i njima raspolagali, moći ćete braniti svoja individualna prava na život, slobodu i potragu za srećom koja se odnosi na vaše gospodarstvo. Tek kada postanete s pravom zainteresirani za zagovaranje svoje ekonomske slobode kao što ste u zagovaranju vaše vjerske slobode, moći ćete se učinkovito suprotstaviti nemoralnom uplitanju vladinih snaga u svaki aspekt vašeg ekonomskog života.

Stoga je naša misija zagovaranje moralnog razloga za razdvajanje države i gospodarstva.

Nemoguća misija? Baš suprotno. Uvjereni smo da je izbavljenje od zla vladinog upada u našim ekonomskim životima bliže nego što većina nas misli. Ali to će zahtijevati ozbiljno ponovno promišljanje nekih od naših najdubljih uvjerenja.

Kako dospjeti do toga gdje moralnost racionalnog vlastitog interesa postaje sve više prihvaćena, gdje poštivanje individualnih prava dobiva više sljedbenika i gdje zagovaranje moralnog razloga za razdvajanje države i gospodarstva prihvaća više ljudi? Tema koja se stalno ponavlja kroz povijest je da ljudi vjere koji su predani razumu i racionalnosti - a ima ih mnogo - teže prilagoditi svoje religijske stavove novim znanstvenim i drugim činjenicama. Pogledajmo nekoliko primjera.

Godine 1633. Galileo Galilei osuđen je na kućni pritvor do kraja života od strane rimske inkvizicije zbog zagovaranja heliocentrizma, ideje da se Zemlja vrti oko sunca, jer je to bilo protivno učenju Crkve. Međutim, kažnjavanje Galileja nije spriječilo široko prihvaćanje heliocentrizma. Naprotiv, njegovo je otkriće ubrzo postalo središnje za buduća znanstvena otkrića, u najvećem dijelu predvođena znanstvenicima koji su bili duboko religiozni. Suočeni s novootkrivenim činjenicama koje su u suprotnosti s njihovom vjerom, oni su ih preispitali te su često reinterpretirali vjerske tekstove i na odgovarajući način prilagodili svoju vjeru.

U ranim 1800-ima pojavila se nova znanost. William Smith, otac geologije, istražujući fosile u različitim slojevima zemlje, otkrio je da je naš planet nešto stariji nego što se mislilo. Standardni, religiozno utemeljen stav prije Williama Smitha bio je onaj biskupa Usshera koji je 1654. izračunao da je 23. listopada 4004. godine prije Krista bio datum nastanka Zemlje. Rasprava između zagovornika nove znanosti i vjernika koji su podržavali mišljenje biskupa Usshera bila je jednako vruća kao i svaka današnja rasprava o ulozi vlade u našem ekonomskom životu. Ali s vremenom, činjenice su postale nepobitne, a religiozni ljudi postupno su prilagođavali svoje poglede.

Povijest je puna primjera tog procesa na djelu, s vjerom i činjenicama koje su se u početku sukobljavale, ali su se na kraju pomirile. Smatram da će se isti razvoj dogoditi i u pogledu na ulogu vlade u našem gospodarstvu. Vidimo sve više i više ljudi koji pomiruju i prilagođavaju svoje vjerske stavove u korist moralnog racionalnog vlastitog interesa. Ne kažemo da će se to dogoditi sutra ili sljedeće godine. Pogledi utemeljeni na vjeri su duboko osobni i svaki pojedinac mora pronaći način da pomiri nove činjenice sa svojom vjerom i dopusti vrijeme koje je potrebno.

Ali postupno, religiozni muškarci i žene s poštovanjem za razum i racionalnost će gravitirati prema činjenicama, u ovom slučaju činjenici da samo moralnost racionalnog vlastitog interesa pruža potrebne podloge za obranu pojedinačnih prava i zagovaranje moralnog razloga za razdvajanje države i gospodarstva.

Do sada smo raspravljali o moralnom odnosu koji se temelji na vjeri i nesebičnosti i žrtvi kao prepreci širokoj podršci moralnom slučaju za razdvajanje države i gospodarstva. Ali što je s velikom skupinom ljudi koji se obvezuju na moralnost nesebičnosti i žrtve na svjetovnoj osnovi? Altruisti koji se pretvaraju u jedan ili drugi oblik kolektivizma u politici: socijalizam u svim svojim inkarnacijama, uključujući i dobrobitni etatizam naše sadašnje američke "miješane" (nerazdvojene) ekonomije. Ima li nade za njih?

Odgovor je "da, naravno." Svjetovni altruisti posjeduju sposobnost razuma i slobodnu volju da prepoznaju činjenice kad ih vide kao i svi drugi. Međutim, po našoj procjeni, oni su vjerojatno nešto manje otvoreni za razmatranje tih činjenica od prosječnog vjernika.

Činjenice su da kao ljudi imamo individualna prava i da samo moralnost racionalnog vlastitog interesa daje odgovarajuću etičku osnovu za poštivanje tih prava. Politički to zahtijeva potpuno odvajanje države i gospodarstva ili ćemo završiti sa sustavom u kojem endemski kršimo prava drugih. Samo pogledajte oko sebe.

Međutim, u slučaju mnogih sekularnih altruista, moralni i politički svjetonazori se ne sukobljavaju. Ako se nijedna kontradikcija ne pojavi, vjerojatno ćete manje izazivati ​​svoje pozicije, koliko god bile pogrešne i nepovezane s činjenicama.

Došlo je vrijeme kada sekularni altruisti propovijedaju svoje kolektivističke utopijske ideje možda opravdani zbog svojih pogrešnih uvjerenja. Vrijeme prije katastrofalnih političkih eksperimenata 20. stoljeća - nacističke Njemačke, komunističkog Sovjetskog Saveza i Kine - i trenutne stagnacije zapadne Europe i Sjedinjenih Država pod jarmom dobrobiti etatizma.

Ali danas su činjenice neupitne: kolektivizam u svim njegovim oblicima ne samo da ne djeluje, nego je i nemoralan. Ironično, držanje kolektivističkih uvjerenja pred činjenicama razvilo se u religiju; danas morate imati vjeru u kolektivizam, jer su sve činjenice protiv njega, moralno i politički.

Na kraju, zagovaranje moralnog razloga za razdvajanje države i gospodarstva je borba činjenica nad vjerom. To je bitka za umove ljudi koji ne vole živjeti s proturječnostima između svojih moralnih i političkih svjetonazora. To je bitka za umove ljudi koji imaju poštovanje prema činjenicama, iako su one u početku neugodne.

O autoru

Anders Ingemarson je rođeni Šveđanin koji se krajem prošlog stoljeća preselio u SAD. Radi u IT sektoru, osnivač projekta "Separate!" za razdvajanje države i gospodarstva. Tekst je originalno objavljen na njegovoj stranici Separate.

 

VIŠE IZ RUBRIKE:
ŠKOLA
Novo na Liberalu

Ljudska prava

PIŠE: MARIO NAKIĆ

Autorska prava mogu i trebaju biti zaštićena i bez gušenja slobode govora. Filtri na društvenim mrežama sasvim sigurno će uvesti cenzuru.

Peticija za spas interneta: Poručite našim europarlamentarcima da nam se prestanu igrati sa slobodom govora!

Politika

PIŠE: MARIO NAKIĆ

Zuzana Čaputova je pravnica i ekološka aktivistica iz socijalno-liberalne stranke, koju su na predsjedničkim izborima podržali konzervativni liberali.

Slovački poučak: Desni populizam se ne pobjeđuje ljevičarenjem nego politikom liberalizma!

Ekonomija

PIŠE: BRANIMIR PERKOVIĆ

Može se očekivati da će i ostale kreditne agencije podići rejting Hrvatske iz smeća, ali to ne znači da Hrvatska ide u dobrom smjeru.

Hrvatski kreditni rejting više nije u smeću. Što to konkretno znači?

Ekonomija

PIŠE: MARIO NAKIĆ

Centralizirana država čini velike nepravde, ne samo među ljudima, već i među županijama. Pa tako kažnjava one produktivnije i nagrađuje one bez produktivnosti.

Međimurska županija ima najveći indeks poduzetništva u RH, a najnižu prosječnu plaću. Kako je to moguće?

Ekonomija

PIŠE: DAVOR NAĐI

Kažnjavanje očito ne pali, ali postoje mjere motivacije.

Kako reducirati izbjegavanje plaćanja poreza na minimum

Ekonomija

PIŠE: BORNA BJEDOV

Kako u isto vrijeme pomoći ljudima kada financijski posrnu da ne padnu na dno i motivirati ih da ne ostanu doživotno ovisni o državnoj pomoći?

Negativni porez na dohodak - staro rješenje za vječni problem

Ekonomija

PIŠE: HRVOJE MARKOVIĆ

Često čujemo zahtjeve za nacionalizaciju bankarskog sektora zato što strani vlasnici banaka iznose dobit iz Hrvatske. Kako bi bilo da su te banke u državnom vlasništvu?

Kako bi bilo da su banke u Hrvatskoj državne?

Ljudska prava

PIŠE: BRANIMIR PERKOVIĆ

Problem sa zaštićenim najmoprimcima u Hrvatskoj puno je širi. Država je zakazala u zaštiti privatnog vlasništva.

Tko je kriv što ljudi ne mogu koristiti vlastite nekretnine?

Politika

PIŠE: MARIO NAKIĆ

Stjepan Radić se okreće u grobu, ali on više ionako nije ikona za vodstvo HSS-a. Njihove su ikone sada oni koji su protjerivali i zatvarali HSS-ovce.

Beljak se slaže s HDZ-om: Hrvatsku je uništio neoliberalizam!

Ekonomija

PIŠE: MARIO NAKIĆ

Francuska svejedno uvodi porez za najveće tehnološke gigante na svojoj nacionalnoj razini, a isto će učiniti i Španjolska. Koliko je to dobra ideja?

Irska i skandinavske zemlje nisu dozvolile uvođenje novog poreza na razini EU. Evo zašto je to važno...

Politika

PIŠE: MARIO NAKIĆ

Frankovićeva izjava da će zabraniti prodaju na gradskoj površini ako netko ponudi više od Grada vrlo je jasna poruka privatnom sektoru koji Grad Dubrovnik vidi kao svoju konkurenciju.

Grad Dubrovnik se baca u nekretninski biznis i ugostiteljstvo, a gradonačelnik privatnicima prijeti zabranom

Zanimljivosti

PIŠE: LIBERAL.HR

Povod je bio Trumpov tvit, a Greenpeace sada tvrdi da Patrick Moore nije bio njihov osnivač iako su još donedavno imali njegovo ime na popisu osnivača.

Greenpeace optužio jednoga od svojih osnivača da je ʼkupljenʼ jer je kritizirao Green New Deal

VIŠE TEKSTOVA
Popularno na Liberalu
PRIKAŽI VIŠE
Mala škola liberalizma
VIŠE IZ ŠKOLE
Newsletter
Upiši e-mail adresu:
IMPRESSUM | UVJETI KORIŠTENJA

LIBERAL NA DRUŠTVENIM MREŽAMA: