Koliko ste liberalni?
Iskažite svoj stav i saznajte koliko ste liberalni!
Test je vrlo lak i kratak. Dat će vam nekoliko teza i sve što trebate je kliknuti na svaku tezu slažete li se s njom ili ne.